Gibbon Coffee Whole Bean 440g

 • အမျိုးအစား: သောက်စရာများ ,
 • ပစ္စည်းကုဒ်: GBCWB440
 • ပစ္စည်း: In stock
ကျပ် 8,000


 • ကော်ဖီကြိတ်စက်များဖြင့် Fine Ground, Coarse Ground အစရှိသည့် Grind size အမျိုးမျိုးကို ချိန်ပြီး ကြိတ်သောက်နိုင်သည်။
 • မြန်မာ့ထုတ်ကုန်
 • သက်တမ်း - ၁ နှစ်
 • အလေးချိန် - ၄၄၀ ဂရမ်
 • With a coffee grinder, you can make various grind sizes such as Fine Ground, Coarse Ground and so on.
 • Made in Myanmar
 • Shelf Life - 1 year
 • Weight - 440g