ငြုပ်သီးနှမ်းကပ်ကြော်

  • အမျိုးအစား: အဆာပြေ စားစရာများ ,
  • ပစ္စည်းကုဒ်: TTTT-001
  • ပစ္စည်း: In stock
ကျပ် 3,000


  • ရှမ်းပြည်ထွက်ငရုတ်သီးများကို အသုံးပြုထားပါသည်
  • ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စေရန်သန့်စင်သောဆီကိုသာအသုံးပြုထားပါသည်
  • အရသာအထူးကောင်းမွန်ပြီးလူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်ပါသည်