ငါးနှမ်းကပ်ကြော်

  • အမျိုးအစား: အဆာပြေ စားစရာများ ,
  • ပစ္စည်းကုဒ်: TTTT-003
  • ပစ္စည်း: In stock
ကျပ် 3,000


  • ရှမ်းပြည်ဒေသထွက် ငလှသာ ငါးအားအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
  • သန့်စင်သောဆီကိုသာအသုံးပြုထားပြီး သေသပ်လှပစွာထုတ်ပိုးထားပြီး ဆီယိုစိမ့်မှုမရှိအောင်အထူးစီမံထားပါသည်
  • လူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်ပါသည်