မျှင်ငပိ (၂၀ ကျပ်သား) - 320g
မျှင်ငပိ (၂၀ ကျပ်သား) - 320g

4,500 ကျပ်

မျှင်ငပိ (၅၀ ကျပ်သား) - 800g
မျှင်ငပိ (၅၀ ကျပ်သား) - 800g

10,700 ကျပ်

ကြာဇံချက် - 250g
ကြာဇံချက် - 250g

3,200 ကျပ်

အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ - 350g
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ - 350g

3,700 ကျပ်

ရန်ကုန်ထမင်းသုပ် - 330g
ရန်ကုန်ထမင်းသုပ် - 330g

1,700 ကျပ်

မုန့်ဟင်းခါး - 350g
မုန့်ဟင်းခါး - 350g

3,700 ကျပ်

မျှင်ငပိ (၁ပိဿာ) - 1600g
မျှင်ငပိ (၁ပိဿာ) - 1600g

18,000 ကျပ်

Daisy  ထောပတ်ထမင်း 250g
Daisy ထောပတ်ထမင်း 250g

4,750 ကျပ်

Daisy မာလာရှမ်းကောအနှစ် 135g
Daisy မာလာရှမ်းကောအနှစ် 135g

1,650 ကျပ်