ပန်းကန်ပြားလေးထောင့်
ပန်းကန်ပြားလေးထောင့်

4,300 ကျပ်

ပန်းကန်ပြား (အဝိုင်း)-10inches
ပန်းကန်ပြား (အဝိုင်း)-10inches

9,600 ကျပ်

သစ်သားမုန့်ထည့်ခွက်
သစ်သားမုန့်ထည့်ခွက်

20,000 ကျပ်

သစ်သားယောင်းမ
သစ်သားယောင်းမ

3,500 ကျပ်

သစ်သားခွက်
သစ်သားခွက်

5,000 ကျပ်

သစ်သားး ဇွန်းယောင်းမ
သစ်သားး ဇွန်းယောင်းမ

2,500 ကျပ်

သစ်သားပန်းကန်လုံး
သစ်သားပန်းကန်လုံး

3,500 ကျပ်

သစ်သားပန်းကန်လုံး
သစ်သားပန်းကန်လုံး

3,500 ကျပ်

သစ်သားယောင်းမ
သစ်သားယောင်းမ

3,500 ကျပ်

တူ-နှစ်ရောင်စပ်
တူ-နှစ်ရောင်စပ်

350 ကျပ်